Ochrona danych osobowych

Grupa Masterlease


Każda ze spółek Grupy Masterlease jako osobny Administrator danych osobowych:

– przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
– zapewnia ochronę tych danych podczas ich przechowywania.

Spółki Grupy Masterlease przykładają szczególną wagę do bezpieczeństwa i należytej ochrony powierzonych danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez spółki Grupy Masterlease.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Każda ze spółek Grupy Masterlease, jako osobny Administrator danych, wyznaczyła Magdalenę Mielko-Pawłowski do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować poprzez:

– e-mail: iodo@masterlease.pl,
– telefonicznie: + 48 58 340 44 67,
– pisemnie: ul. Polanki 4, 80-308 Gdańsk.

Polityka ochrony prywatności i polityka cookies

Polityka ochrony prywatności i polityka cookies Grupy Masterlease

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Procedura realizacji praw osób fizycznych oraz postępowania w przypadku naruszeń

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych dla osób, które nie posiadają zawartej umowy z jedną ze Spółek Grupy Masterlease  

RODO (zawarta umowa)

Prime Car Management S.A.

Informacja dla Klienta (umowa zawarta offline)
Informacja dla poręczyciela wekslowego
Informacja dla małżonka, który wyraził zgodę na zawarcie umowy
Informacja dla klienta Systemu Transakcyjnego (umowa zawarta online)
Informacja dla klienta (sprzedaż samochodu Master1)
Informacja dla klientów kanału Centrum Serwisowe Kontrahenta

 

Skontaktuj się z nami

* pola obowiązkowe